ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΝΟΙΞΗ 2016