Οικονομικές υποχρεώσεις

Οι δραστηριότητες του ομίλου καλύπτονται οικονομικά από τις εισφορές και συνδρομές των μελών, αθλητών και αθλητριών του.

Η μηνιαία συνδρομή των μελών και η εισφορά για τις προπονήσεις καταβάλλονται την πρώτη εβδομάδα του κάθε μήνα.

Όλοι οι αθλητές που έχουν τακτοποίησει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος, θα αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα Online Κράτησης Γηπέδου μέσω του προσωπικού κωδικού που θα τους αποσταλεί.
Σημειώνεται οτι προτεραιότητα δίνεται στις κρατήσεις των εγγεγραμμένων μελών.